Nye tyske regler vedtaget for bla. høj hastighed, redningsveje og nødspor

23 Feb 2020
519 gange
Hårdere straffe for færdselsforseelser i Tyskland Hårdere straffe for færdselsforseelser i Tyskland Foto: Pixabay

Turister i Tyskland skal for fremtiden være opmærksom på ændringer den tyske færdselslov.  Dato for iførelse endnu ikke fastsat. Fremlagte ændringer der vedrøre, ulovlig parkering på fortove og cykelstier, hvor bøderne sættes op fra 15 til 100 Euro. For fremtiden kan bilister der foretager ulovlig brug af nødsporet se frem til en bøde mellem 200 og 320 Euro og kørselsforbud i en måned.

Overskridelse af hastigheden med 21-25 km/t i byområder giver en måneds kørselsforbud i Tyskland, samt 1 point (punkt) i Flensborg og en bøde på 80 euro. I landområder fra 26 - 30 km/t, 100 euro og 2 punkte i Flensborg, samt 1 måneds kørselsforbud.

For fremtiden kan enhver der ikke danner en "Rettungsgasse" (redningsvej) se frem tll strengere bøder. De der ikke giver plads til udrykningskøretøjer kan se frem til mindst 240 euro, 2 punkte (point) og en måneds kørselsforbud.

For femtiden skal motorkøretøjer holde en mindste afstand til cyklister, fodgængere og e-scootere på mindst 2 meter uden for byerne og 1,5 meter i byerne. Hidtil har den tyske færdselslov kun angivet  en “passende afstand”

Inddrive bøder fra udlandet:

EU har vedtaget et system, der gør det muligt at inddrive bøder på tværs af landegrænser uanset bødens størrelse.

En bøde er særlig irriterende, når du kommer fra ferie, og bøden fra ferien allerede venter på dig i postkassen. Det betyder ikke noget, om det er Tyskland, Italien, Frankrig eller Spanien. Det der er vigtigt er, at det pågældende land er medlem af EU .

Bøder varierer fra land til land, men hvis det pågældende land befinder sig i EU, er det ikke ualmindeligt at inddrive overtrædelsen  tværs af grænserne. Faktisk kan det ende i retten, hvis du ikke betaler den udenlandske bøde.

Kan udlændinge forbydes kørsel i Tyskland?

Alle bilister, der f.eks kører i Tyskland, skal overholde den tyske færdselslov (StVO). Kan en trafikovertrædelse i et andet EU land kan medføre kørselsforbud?

Svaret lyder: Ja, et kørselsforbud kan også udstedes mod udenlandske trafikanter 

Hvordan noteres et kørselsforbud for udlændinge?

I henhold til § 25, stk. 3, StVG hedder det at hvis du er bosiddende uden for Tyskland, er kørselsforbudet noteret på kørekortet med et klistermærke. Er man bosiddende i Tyskland, bliver kørekortet inddraget i perioden for kørselsforbudet.

Er der sanktioner, hvis udlændinge kører alligevel?

Ja, for derved drejer det sig om en kriminel handling. Kørsel uden køretilladelse udløser en bøde- eller fængselstraf.

Skal udlændinge forbydes kørsel i Tyskland?

Generelt er udlændinge på køretur i Tyskland ikke anderledes stillet end tyske bilister: Et kørselsforbud gælder derfor også for udlændinge. Så der er Ingen fribilletter til de, der har erhvervet deres kørekort i et andet land.

Kørselsforbud for udlændinge, der er bosiddende unden for Tyskland.

Kørselsforbud for udlændinge, hvis bopæl ikke er i Tyskland, men i andre lande, noteres kørselsforbudet i det udenlandske kørekort. Til dette formål er det tilladt for de tyske myndigheder at beslaglægge kørekortet. Kørekortet vil efter nærmere anvisning fra de tyske myndigheder få klæbet et klistermærke på kørekortet, der angiver hvornår køreforbudet slutter.

“Punkte” gælder også udlændinge?

Point systemet i Flensburg gælder også udlændinge. Point afhænger af forseelsen.  Får man 1 point for overtrædelser ad gangen er disse aktive i 2,5 år. 2 point ad gangen er aktive i fem år og 3 point ad gangen er aktive 10 år i Tyskland, 1-3 point udløser ingen konsekvenser, 4-5 udløser en påmindelse, hvis omkostninger man skal betale, 6-7 point udløser en advarsel, som man også skal betale for, overstiger man 7 point, har formaninger og advarsler ikke hjulpet og kørekortet indrages og længden af inddragelsen bestemmes af rettet og må forventes at vare mindst 6 måneder.

Færdselsstyrelsen om køreforbud

Hvis du har et dansk kørekort, og du er frakendt førerretten eller du i udlandet har fået kørselsforbud, og har den udenlandske kørekortmyndighed betinget frakendelsestidens eller kørselsforbuddets begyndelsestidspunkt af udlevering af kørekortet til registrering af forholdet eller påtegning herom, eller er der i udlandet sket en administrativ inddragelse af kørekortet, skal du aflevere kørekortet eller forevise dokumentation fra den udenlandske kørekortmyndighed om, at denne myndighed er i besiddelse af kørekortet.

Links:

ADAC
Færdselsstyrelseen
Bußgeldkatalog 2020